Palo Marine
Boks 7105
3905 Nuussuaq
Telefon: +299 553763
palo@abc.gl
www.palo.gl

Rådgivende skibsingeniører


Kutter

Palo Marine er et rådgivende skibsingeniørfirma med hovedsæde i Nuuk, Grønland.

Vi kan bl.a. tilbyde rådgivning omkring skibsteknik, det vil sige omkring ny- eller ombygninger, skades- og andre besigtigelser, reparationsarbejder, stabilitets påvisninger, og meget mere.

Palo Marine er af Søfartsstyrelsen autoriseret til tonnagemåling på skibe op til 24 meter og til udførelse af krængningsprøver.

I nybygningsprogrammet fokuseres især på erhvervsfartøjer. Skibe i stål projekteres i alle størrelser og skibe i glasfiber projekteres i størrelser op til omkring 15 meter.

Desuden kan Palo Marine tilbyde assistance i forbindelse med skibsdrift hvad enten det drejer sig om daglig drift, lovgivning på søfartsområdet, bemanding, arbejdsmiljø, vedligeholdelsesplaner, dokplaner, besigtigelser i forbindelse med reparationsarbejder, handel med eller chartring af skibe og så videre.

Vi har i firmaet stor erfaring med alle former for sagsbehandling af forsikringsrelaterede opgaver.

Palo Marine kan også tilbyde assistance på en lang række andre områder der beskæftiger sig med søfartsrelaterede spørgsmål. Her tænkes især på implementering af nye nationale og internationale regler og love, søfartsuddannelser, fagkundskab i juridiske spørgsmål m.m.

Palo Marine kan således med ovennævnte forretningsområder levere ydelser til redere, værfter, forsikringsselskaber, klassifikationsselskaber, andre skibskonsulentfirmaer, offentlige instanser som Grønlands Hjemmestyre, Retsvæsenet, uddannelsessektoren m.fl.

Palo Marine beskæftiger sig også med undervisning og kursusvirksomhed i bl.a. nautisk orienterede fag. Kurser skræddersyes til aktuelle behov.

Palo Marine er i opstartsfasen opbygget som et enkeltmandsejet firma med udgangspunkt i undertegnedes uddannelser og erfaring inden for søfarten. En bred indsigt i forholdene til søs, ikke mindst her hjemme i Grønland, er opnået igennem mit virke som fisker, navigatør og som skibsingeniør.

Palo Marine har indgået samarbejdsaftaler med bl.a. Hauschildt Marine og OC Consult. Ligeledes er der indledt nært samarbejde med det islandske konsulentfirma Ráđgarđur Ship Consulting Ltd., hvorigennem gode forbindelser til bl.a. kinesiske værfter er etableret. Løbende udviklingsprojekter omkring udformning af skibe til Nordatlanten og vores egne arktiske farvande bærer præg af erfaringer fra det islandske, det europæiske samt naturligvis det grønlandske fiskeri.

Sammen med Ráđgarđur indledes p.t. et samarbejde med norske Marineconsult AS. Planen er at udveksle knowhow og specialisere os på hver vore områder, så vi sammen dækker alle områder inden for skibsteknisk rådgivning med speciale i Nordatlanten.

Palo Marine er optaget i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I. En bred faglig opbakning er hermed sikret, ligesom sikkerhed og ansvarlighed overfor klienter er garanteret.

Med denne konstruktion varetages inden for søfartsområdet en meget bred vifte af opgaver som udføres i højeste kvalitet.

Skulle der i øvrigt være spørgsmål til Palo Marine, hvad enten det drejer sig om forretningsområder, formåen, kvalifikationer eller andet, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk eller skriftligt.

Med venlig hilsen

PALO MARINE

Erik Palo Jacobsen

Skibsingeniør

Navigatør

21 meter trawler


42 meter trawler

70 meter trawler.